جدیدترین اخبار سازمان
سایر اخبار کشاورزی

وضعیت سطوح باغات چای در مناطق چائیخیز کشور

سطح زیرکشت چای در ایران در مناطق شمال کشور در جلگه ها و کوهپایه ها واقع شده است    که حدود 30 درصد باغ ها در جلگه احداث شده و بقیه در مناطق کوهپایه ای قرار دارند . هم اکنون سطح زیر کشت چای که از مرغوب ترین اراضی جلگه ای و تپه ماهورهایی که 90% آن در گیلان و10% در مازندران در ناحیه جنوبی دریای خزر در محدوده ای به طول 203  کیلومتر و به عرض 90 کیلومتر از غرب گیلان در منطقه فومنات تا غرب مازندران  در کلارآباد  قرار گرفته است .  در حال حاضر کشت چای در شهرستانهای شفت ، فومن ، صومعه سرا ، رشت ، لاهیجان ، آستانه اشرفیه ، سیاهکل ، لنگرود ، املش و رودسر در استان گیلان و شهرستانهای رامسر و تنکابن در استان مازندران رونق دارد . (جدول (1) و نمودار (1) )

جدول شماره (1)

ردیف مناطق سطح

زیر کشت

تعداد خانوار پراکندگی جغرافیائی باغات چای
جلگه هکتار درصد کوهپایه هکتار درصد
1 فومن 2200 2200 1144 52 1056 48
2 رشت 1318 2147 1/593 45 9/724 55
3 شفت 1000 3239 143 3/14 857 7/85
4 لاهیجان 5700 15050 1938 34 3762 66
5 سیاهکل 1600 6082 160 10 1440 90
6 لنگرود 6339 14468 63/1077 17 37/5261 83
7 رودسر 6285 13648 05/2074 33 95/4210 67
8 املش 4043 7133 2/1213 30 8/2830 70
9 رامسر 1829 5088 7/548 30 3/1280 70
10 تنکابن 1143 2825 21/537 47 79/605 53
جمع کل 31458 69900 89/9428 97/29 11/22029 03/70

نمودار شماره (1)