جدیدترین اخبار سازمان
سایر اخبار کشاورزی

اجمالی از شرایط آب و هوایی سرزمین گیلان

گیلان در شمال کشور قرار دارد و 90 درصد باغ های چای کشور در آن ناحیه واقع شده اند ، سرزمینی است که در میان کوهستان و دریای خزر قرار گرفته و دارای نوعی آب و هوای خاص می باشد که به آن آب و هوای معتدل خزری اطلاق میگردد . این نوع آب و هوا ناشی از محصور شدن سلسله جبـال البرز و دریای خزر می باشد . کوههای تالش از شمال به جنوب و کوههای البرز از غرب به شرق به مثابه سدی عمل می نمایند و به دلیل ارتفاع زیادشان از خارج شدن بخار آب حاصله از دریا به نقاط دیگر کشور جلوگیری و موجب بارندگی در ناحیه می شود . بخار آب مذکور سبب بالا رفتن رطوبت نسبی هوا در منطقه شده بطوری که در اکثر ماههای گرم سال رطوبت نسبی به 89 % می رسد . همچنین دامنه نوسانات درجه حرارت روزانه در تابستان و زمستان از 10 درجه سانتیگراد تجاوز نمی نماید .

میزان بارندگی در این منطقه از اواخر شهریور تا اوایل آذر ماه زیاد و از اواسط فروردین تا اواخر مرداد ماه کم می باشد که با توجه به اینکه میزان تبخیر در ماههای اردیبهشت ، خرداد ، تیر و مرداد 2 تا 4 برابر بیشتر از میزان بارندگی در ماههای دیگر است ، لذا آبیاری تکمیلی برای تامین نیاز آبی گیاه می تواند در بالا بردن افزایش محصول در واحد سطح تاثیر بسزایی داشته باشد .