قدردانی پرسنل امور اداری از مدیر پیشین امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان چای کشور

۲۹ , بهمن , ۱۳۹۷

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ قدردانی پرسنل امور اداری از مدیر پیشین امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید