انتصاب مدیرامور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان چای کشور

۲۹ , بهمن , ۱۳۹۷

طی ابلاغی از سوی مهندس حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور، آقای علی اکبر محمدپور بعنوان مدیراموراداری، رفاه وپشتیبانی سازمان چای کشور منصوب شد. متن انتصاب وی به شرح ذیل است:
جناب آقای  علی اکبر محمدپور
باسلام،

نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان چای کشور منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات سازمان و پتانسیل های موجود، ضمن رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی با کلیه واحدهای سازمانی در اجرای سیاست ها و اهداف مندرج در شرح وظایف ابلاغی و امور محوله موفق و موید باشید.

حبیب جهانساز

رئیس سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ انتصاب مدیرامور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید