شناخت گرایش حسی مصرف کنندگان چای در ایران

۲۷ , آذر , ۱۳۹۷

شناخت گرایش حسی مصرف کنندگان چای در ایران

نگارندگان:
شیوا روفی گری حقیقت و سید بابک صلواتیان

پژوهشکده چای

1395

برای دریافت فایل اینجا کلیک فرمایید.

هیچ نظری برای “ شناخت گرایش حسی مصرف کنندگان چای در ایران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید