بازدید دوره ای رئیس سازمان چای کشور از باغات چای و کارخانجات چایسازی مناطق چایکاری شهرستان های رودسر و لنگرود

۹ , اردیبهشت , ۱۳۹۷

روز پنج شنبه (97/02/06) رئیس سازمان چای کشور به همراه معاون بهبود تولیدات چای، مدیر حراست و روسای ادارات از باغات چای و کارخانجات چایسازی  شهرستان های رودسر و لنگرود بازدید نمودند.

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

IMG_20180429_074451 IMG_20180429_074512 IMG_20180429_074520 IMG_20180429_074532 IMG_20180429_074550 IMG_20180429_074608

هیچ نظری برای “ بازدید دوره ای رئیس سازمان چای کشور از باغات چای و کارخانجات چایسازی مناطق چایکاری شهرستان های رودسر و لنگرود ” ارسال نشده است.

نظر بدهید