اطلاعیه (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۷

      سازمان چای کشور درنظر دارد طبق  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تصویب نامه هیات محترم وزیران و در راستای مجوزهای مربوطه از مجاری بالادستی، کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به انجام رساند. لذاً کلیه شرکتها، تعاونیها و موسسات واجدالشرایط که متقاضی شرکت در مناقصه عمومی بمنظور تامین نیروی انسانی (فصلی) مورد نیاز این سازمان جهت بکارگیری در امر نظارت بر خرید برگ سبز چای و امور مرتبط با آن در سال زراعی97 میباشند، لازم است ضمن اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری در زمینه تامین نیروی انسانی ( اعتبار به روز) از مراجع ذیربط،  مجوز فعالیت از طریق سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان را نیز دارا باشند.

 

                                       دبیر کمیسیون معاملات سازمان چای کشور

 

0000

 

هیچ نظری برای “ اطلاعیه (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ” ارسال نشده است.

نظر بدهید