آگهی مزایده فروش چای سنواتی

۶ , دی , ۱۳۹۶

بانک ملی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت اقدام نمایند

 

مزایده چای سنواتی دی96

 

لینک صفحه: https://bmi.ir/Fa/Announce.aspx?annId=12102&CatTyp=1

هیچ نظری برای “ آگهی مزایده فروش چای سنواتی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید