طی حکمی از سوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان چای کشور، خانم ماریا پیام به عنوان مدیر امور اداری ،رفاه وپشتیبانی منصوب شد

۲۱ , دی , ۱۳۹۴

طی حکمی از سوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان چای کشور، خانم ماریا پیام به عنوان مدیر امور اداری ،رفاه وپشتیبانی سازمان چای کشورمنصوب شد .

درمراسمی  با حضور آقای دکتر روزبهان ریاست سازمان چای کشور ، معاونان و مدیران ستادی ،خانم ماریا پیام به عنوان مدیر امور اداری  ،رفاه وپشتیبانی سازمان چای کشورمعرفی شد .
متن حکم بشرح زیر میباشد :

 

 

 

 

CCI01102016_0002           ??????????????????????????????????????????????????????????????

یک نظر برای “ طی حکمی از سوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان چای کشور، خانم ماریا پیام به عنوان مدیر امور اداری ،رفاه وپشتیبانی منصوب شد ” ارسال شده است.

نظر بدهید