باحکم رئیس سازمان چای کشور،سرپرست اداره چای شهرستان رشت منصوب شد

۲۹ , آذر , ۱۳۹۴

طی مراسمی با حضور  معاون بازاریابی وتنظیم بازارورئیس اداره حراست  سازمان چای کشور،آقای علی شیدیان اکبر بعنوان سرپرست  اداره چای شهرستان رشت معرفی  گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور در این مراسم  که معاون بازاریابی وتنظیم بازار،رئیس اداره حراست ،رئیس اداره چای شفت وجمعی ازکارشناسان  وکارکنان این سازمان نیز حضورداشتند ،آقای علی شیدیان اکبر بعنوان سرپرست اداره چای شهرستان رشت معرفی گردید واز زحمات سرکار خانم  تینا اسکندری رئیس سابق اداره چای رشت  تقدیر وتشکر بعمل آمد.

 

2DSC_0438DSC_0431DSC_0439

هیچ نظری برای “ باحکم رئیس سازمان چای کشور،سرپرست اداره چای شهرستان رشت منصوب شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید