بازدید رئیس سازمان چای کشور،نماینده مردم لنگرود در مجلس و مسئولین شهرستان لنگرود از کارخانجات چایسازی

۲۴ , خرداد , ۱۳۹۴

دکتر روزبهان رئیس سازمان چای کشور،مهندس لاهوتی   نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی وفرماندار لنگرود از کارخانه  های چایسازی اسماعیل زاده ،شهدای کومله ولیل لنگرود بازدید کردند.
رئیس سازمان چای کشوردراین بازدیدافزود:تاکنون شش مرحله از تسهیلات بهزراعی بمبلغ بیش از 10 میلیاردو 600 میلیون تومان به کشاورزان چایکار پرداخت شده است ومرحله هفتم که آخرین مرحله پرداخت تسهیلات بهزراعی است بزودی پرداخت خواهدشد.
دکتر روزبهان از برنامه های جدی این سازمان در سالجاری وهمچنین سال آتی  تحت پوشش قراردادن باغات چای به آبیاری تحت فشاریادکرد وافزود:با اعتبارات خوبی که دولت دراین زمینه منظورکرده است امیدواریم بتوانیم با کمک سایردستگاهها حدودیک هزارهکتار از باغات را تحت پوشش آبیاری  قراردهیم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری دراوایل سال مبنی بر اینکه هراقدامی درجهت تقویت اقتصاد کشورمجاهدت درراه خداست بعنوان سرلوحه کارما درسازمان چای کشور است واز همین رو جهت افزایش تولید چای کیفی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

هیچ نظری برای “ بازدید رئیس سازمان چای کشور،نماینده مردم لنگرود در مجلس و مسئولین شهرستان لنگرود از کارخانجات چایسازی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید