حکم انتصاب سرپرست جدید معاونت بهبود تولیدات چای، سازمان چای کشور

۱۸ , فروردین , ۱۳۹۴

طی حکمی از سوی رئیس سازمان چای کشور، مهندس خیراله امیری بعنوان سرپرست جدید معاونت بهبود تولیدات چای، سازمان چای کشور منصوب شد. متن حکم انتصاب وی به شرح ذیل است: جناب آقای خیراله امیری سلام علیکم، احتراما،بموجب این ابلاغ ،جنابعالی را که فردی دلسوز ،متعهدومتخصص به علوم مربوط به کاشت،داشت،برداشت(تولید وفرآوری)محصولات چای می باشید به سمت سرپرست معاونت بهبود تولیدات چای منصوب می نمایم.اهم وظائف جنابعالی مدیریت،نظارت مستمردرباغات وکارخانجات ،ایجاد هماهنگی وهدایت وظائف در حوزه عمل آن معاونت می باشد،انشا ءالله با بهره گیری از امکانات موجود وایجاد هماهنگی وهمدلی با سایر همکاران تحت سرپرستی در انجام امور محوله موفق ومویدباشید.
محمدولی روزبهان
رئیس سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ حکم انتصاب سرپرست جدید معاونت بهبود تولیدات چای، سازمان چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید