انتخاب نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسرواملش درهیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور

۱۱ , اسفند , ۱۳۹۳

نمایندگان  کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسرواملش با حضور رئیس سازمان چای کشورومدیران صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشوربعنوان هیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.

املشاملش1املش2املش3رامسررامسر1رامسر2رامسر3???????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

رشت1رشت2 )رشت3)رشت4 )رشت5رشت6رشت7رشت8رشت9

هیچ نظری برای “ انتخاب نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسرواملش درهیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید