رئیس سازمان چای کشورهمراه فرمانداروسایرمسئولان فومن، با چایکارنمونه کشوری دیدارکردند

۱۷ , دی , ۱۳۹۳

رئیس سازمان چای کشوربا همراهی فرماندار ومدیران ادارات چای وجهادکشاورزی شهرستان فومن ضمن بازدید ازباغات چای آقای یاسینی چایکار نمونه کشوری مسایل ومشکلات نامبرده را مورد بررسی قرار دادند.
دکترمحمدولی روزبهان دراین بازدیدگفت:اقدام آقای یاسینی پیام زیادی برای چایکاران دارد وسازمان چای ازوی وسایرچایکارانی که اقدامات مشابه وی را انجام دهند حمایت جدی خواهدکرد.
رئیس سازمان چای کشور افزود:آقای یاسینی باغ خودرا با راهنمایی مرکز تحقیقات چای و کارشناسان اصلاح کرده است   که ثمره اش  درتولید دیده شده است.
رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:روش زندگی  ومدیریت برادران یاسینی باید به عنوان الگو مورد استفاده سایرین قرارگیرد این  سه برادر باغ  پنج ساله رها شده را اجاره می کنند وبعد بصورت علمی آباد می کنند  وبجایی می رسانند که درآمدشان ازاین باغ به دوبرابر حالت عادی می رسدتا جائیکه از هر هکتار17 تن برگ سبز چای برداشت می کنند.
رئیس سازمان چای کشوراظهارداشت :امسال ب مبلغ 60 میلیارد تومان اعتبار برای بهزراعی درنظرگرفته شده  است که هم اکنون این  طرح تصویب گردیده ودر مرحله تبادل موافقت نامه است  که پس از امضای موافقت نامه پرداخت تسهیلات بهزراعی آغاز می گردد.
دکترروزبهان اظهارداشت:ازمحل این تسهیلات برادران یاسینی وافراد مشابه ایشان نیزموردحمایت قرار خواهندگرفت.
ی2ی3ی4ی6ی7ی8ی5ی9ی10

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشورهمراه فرمانداروسایرمسئولان فومن، با چایکارنمونه کشوری دیدارکردند ” ارسال نشده است.

نظر بدهید