رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:واحدهای چایسازی باید به تکنولوژی روز مجهزشوند

۶ , دی , ۱۳۹۳

رئیس  سازمان چای کشورازآمادگی وکمک این سازمان جهت تجهیز واحدهای چایسازی به تکنولوژی جدید وروز خبرداد.
دکتر محمدولی روزبهان دردیدارمدیران واحدهای چایسازی شهرستان املش افزود:ما آماده ایم تا به آن دسته ازواحدهای چایسازی که همچنان بصورت قدیمی  وسنتی اداره می شوند کمک کنیم تابه ماشین آلات جدید مجهز شوند که این امر دربهبود کیفیت چای تولیدی نیز کمک شایانی می نماید.
وی افزود: انتظارمن ازمدیران واحدهای چایسازی  این است تا  با مشارکت در ارائه راهکار وطرح  وبرنامه وایده های  جدید درجهت اعتلای صنعت چای کشورتلاش کنیم.
رئیس سازمان چای کشور همچنین از تشکیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری درصنعت چای خبرداد.
دکتر روزبهان افزود:در این صندوق که با تهیه اساسنامه در مراحل راه اندازی  می باشد تمامی کشاورزان چایکار استانهای شمالی وهمچنین کارخانه داران می توانند سهام دارباشند.
وی اقدامات ضروری برای صنعت چای کشوررا سرمایه گذاری درزمینه فن آوری نوین وجدید  در بخش صنعت وکارخانجات یاد کرد وافزود:بایددربحث توسعه سرمایه گذاری درباغ وکارخانه اقدام نمود که  این موضوع از سیاست های جدی دولت تدبیروامید نیز می باشد.

وی نوسازی وبهسازی باغات چای ،تقویت فعالیت های علمی وپژوهشی را ازدیگر برنامه های سازمان دانست .
رئیس سازمان چای کشور ضمن تاکید بررعایت اصول فنی تولید چای  خواستار توجه بیشتر وجدی کارخانجات چایسازی  در بحث بازاریابی  وبروزسازی  شد وافزود:سازمان  چای در این زمینه ها درکنار کارخانجات وپشتیبان آنها خواهدبود.
دراین نشست هم چنین نمایندگان تشکل ها وتنی چندازمدیران واحدهای چایسازی خواستار جلوگیری از توزیع چای سنواتی درداخل بازار کشور،کاهش قدرسهم ۳۳ درصدی کارخانجات به دولت  وپرداخت تسهیلات بهزراعی به چایکاران شدند.
ن املشن املش 8ن املش3ن املش6ن املش5ن املش2ن املش4پ

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:واحدهای چایسازی باید به تکنولوژی روز مجهزشوند ” ارسال نشده است.

نظر بدهید