بازدید سرپرست سازمان چای کشور ورئیس سازمان صنایع ومعادن گیلان ازکارخانجات چایسازی

۲۷ , اردیبهشت , ۱۳۸۹

سرپرست سازمان چای کشور ورئیس سازمان صنایع ومعادن گیلان از کارخانه چایسازی گیل کلایه رودسر بازدیدکرد.سرپرست سازمان چای کشور در این بازدید افزود:باید کارخانجات چایسازی ما به سمت مدرنیزه شدن پیش بروند واز جمله آنها راه اندازی واحدهای بسته بندی ،آزمایشگاه  وهمچنین استفاده از ماشین آلات جدیداست.
علی محرر خاطرنشان کرد:استقبال مدیران واحدهای چایسازی جهت راه اندازی خط تولید چای سبز بسیار خوب است که نیازمند حمایت مسئولان وزارت صنایع  به جهت تخصیص اعتبار مورد نیاز  در این خصوص است.
 
رئیس سازمان صنایع ومعادن گیلان در این بازدید افزود:سازمان صنایع ومعادن گیلان از کارخانجات چایسازی در خصوص نوسازی وگسترش این واحدها ازنظر راه اندازی بسته بندی چای وهمچنین چای سبز حمایت می کند واز محل اعتبارات  صنایع کوچک  برای آنها تسهیلات تخصیص می دهد.

 مهندس محمد حسین اصغریان افزود:اگربه دنبال کیفی سازی چای هستیم باید به سمت نوسازی  کارخانجات چایسازی  پیش برویم واز حالت سنتی خارج شویم.
وی همچنین ضمن استقبال از راه اندازی خط تولید چای سبز در کارخانجات چایسازی آمادگی خود برای هرگونه همکاری با سازمان چای کشور اعلام کرد.