اهالی روستای  هادی گوابر رودسربا قربانی  کردن گوسفنداز رئیس سازمان چای کشور استقبال کردند

۱۳ , اردیبهشت , ۱۳۹۳

اهالی روستای هادی گوابراز توابع شهرستان رودسربا قربانی کردن گوسفنداز رئیس سازمان چای کشور وهیات همراه استقبال کردند.
رئیس سازمان چای کشور که جهت افتتاح وراه اندازی شعبه خرید تضمینی برگ سبز چای در روستای هادی گوابراز توابع بخش کلاچای رودسر به همراه معاون بازاریابی وبازرگانی ومدیرحراست سازمان ،رئیس اداره چای رودسر وبخشدار کلاچای رودسرحضوریافته بود با استقبال مردم خونگرم وبا صفای این روستا مواجه شدند وبا قربانی کردن گوسفند از رئیس سازمان چای کشور وهیات همراه دربدو ورود به این  روستا استقبال کردند.
رئیس سازمان چای کشور در جمع اهالی این روستا ضمن تبریک فرارسیدن هفته معلم  وروز کارگربه جمع حاضر افزود:ازاینکه اقدام دولت تدبیروامید جهت افزایش قیمت تضمینی برگ سبز چای موجب شادمانی بین کشاوران چایکار شده است  جای بسی خوشحالی است.
علی محرر افزود:امسال دولت قیمت تضمینی برگ سبز چای را 50 درصد افز ایش داده است وانتظار ما این است که کشاورزان چایکار هم دربرداشت برگ سبز کیفی همکاری کنند.
وی اظهار داشت: با افزایش حدود 50 درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای ،چایکاران انگیزه بیشتری را برای برداشت چای نسبت به سال گذشته پیدا کرده اند.
وی تاکید کرد: اعتقاد دارم، برای حمایت و احیای صنعت چای نیاز است نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای سالانه بین 50 تا 55 درصد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد:تلاش دولت بر این است تا بهای برگ سبز چای در هر نیمه به آنها پرداخت گردد وامیدواریم این موضوع محقق گردد.
محرر اظهار داشت :خوشبختانه امسال برای بهزراعی باغات چای نیز ردیف بودجه منظور گردیده است وقطعا  امسال تسهیلات بابت بهزراعی به کشاورزان چایکار پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان چای کشور همچنین از عنایت وتوجه دولت تدبیروامید ،نمایندگان مجلس  ، استاندار ونماینده ولی فقیه در گیلان نسبت به صنعت چای کشور تقدیروتشکرکرد.
وی همچنین از اظهار لطف اهالی روستای هادی گوابر نیز تشکرکرد وافزود:باتوجه به  صعب العبوربودن راه ارتباطی این روستا ونبود کارخانه چایسازی در این منطقه جهت رفاه حال کشاورزان اقدام به راه اندازی شعبه خرید برگ وانتقال برگ سبز چای در این منطقه  نموده تا برگ سبز چای به کارخانجات  حمل گردد.
هادی گوابر5

هادی گوابر4
هادی گوابر6
هادی گوابر3

هادی گوابر2

هادی گوابر1

هیچ نظری برای “ اهالی روستای  هادی گوابر رودسربا قربانی  کردن گوسفنداز رئیس سازمان چای کشور استقبال کردند ” ارسال نشده است.

نظر بدهید