رئیس سازمان چای کشورخبرداد:تاکنون 85 واحدچایسازی باسازمان چای عقدقراردادکرده اند

۵ , اردیبهشت , ۱۳۹۳

رئیس سازمان چای کشور ازعقدقراردادبیش از 85 واحد چایسازی جهت خرید تضمینی برگ سبز چای خبرداد.

علی محرر در مراسم آغازبرداشت برگ سبز چای در شهرستان لنگرود در گفتگویی افزود:از امروز رسما برداشت برگ سبز چای در شهرستان لنگرود آغاز گردیده است وخوشبختانه مدیر کارخانه هر کیلو برگ سبز چای را  بین 200 تا 400 تومان بالاتر از قیمت تضمینی اعلام شده ازسوی دولت  بمنظور تشویق کشاورزان به خوب چینی وبرداشت برگ سبز چای مرغوب  خریداری می نماید.
رئیس سازمان چای کشور افزود:درسال گذشته مجموعا 165 واحد چایسازی در خصوص خرید تضمینی برگ سبزچای فعال بودند که امیدواریم این تعداد امسال به 170 واحد افزایش یابد.
وی گفت:درسال گذشته مقدار 90 هزارتن برگ سبزچای  که 80 هزارتن آن  بصورت خرید تضمینی ومقدار 10 هزارتن برگ سبزنیز بصورت طرح آزاد به ارزش 700 میلیارد ریال از کشاورزان چایکار استانهای شمالی خریداری گردید.
محرر خاطر نشان کرد:ازاین میزان برگ سبز خریداری شده در سال گذشته مقدار20 هزارتن چای خشک نیز تولید گردیده است.
رئیس سازمان چای کشور اظهارداشت:برداشت برگ سبز چای معمولا دراواخرفروردین ماه آغاز وتا30 مهرماه ادامه می یابد ودرسه چین بهاره، تابستانه وپائیزه ادامه دارد که چین اول تا پایان خرداد،چین دوم تا پایان شهریورماه ودردو دوره  برداشت وچین
سوم  پائیزه که تا پایان مهرماه است.
وی افزود:امسال قیمت تضمینی برگ سبز چای درجه یک کیلویی 18000 ریال معادل 50 درصد ودرجه دوکیلویی 10000 ریال معادل 55 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
محرر ادامه داد:امسال کارخانجات بابت خرید هر کیلو برگ سبز درجه یک ودو 33 درصد سهم کارخانه و67 درصد نیز بعنوان سهم دولت از سوی سازمان چای به کشاورزان چایکار پرداخت می گردد.
رئیس سازمان چای کشور افزود:در آستانه بازگشایی کارخانجات وشروع فصل بهره برداری برای 400 نفر از ناظران خرید ومالی کلاسهای آموزشی وتوجیهی برگزار گردیده است وآموزشهای لازم دررابطه با مسایل کارشناسی در خصوص خرید برگ سبز ،تولید چای  خشک ونحوه خرید آموزشهای لازم داده شده است.
محرر ادامه داد:امسال همچنین طرح های پیشنهادی در زمینه توسعه تجهیزآبیاری ،بهزراعی وجوان سازی باغات چای با لحاظ عدم نفی چایکاران بابت خسارت وکاهش درآمدی ویشنهاد خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 93 ارائه گردیده است.
وی بحث اجرای دولت الکترونیک واتوماسیون اداری را از جمله برنامه های جدی سازمان چای کشور در سالجاری یادکرد.
گفتنی است:در استانهای گیلان ومازندران مجموعا 60 هزارخانوار کشاورز چایکار،32 هزارهکتارباغات چای و182 واحد چایسازی در زمینه تولید چای سیاه وسبز فعالیت دارند.
تصویر016
ب4
ب3
ب2

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشورخبرداد:تاکنون 85 واحدچایسازی باسازمان چای عقدقراردادکرده اند ” ارسال نشده است.

نظر بدهید