بازدید سرپرست سازمان چای کشور از شرکت چای نوبر

۲۴ , اردیبهشت , ۱۳۸۹

 علی محررسرپرست سازمان چای کشور به همراه فرماندار املش از شرکت چای نوبر واقع در روستای جورگوابر املش بازدید کردند.

سرپرست سازمان چای کشور در این بازدید گفت:کیفیت چای خشک تولیدی در امسال مهمترین اصل برای سازمان چای کشور است وبر همین اساس نظارت جدی بر عملکرد کارخانجات تولیدی خواهیم داشت.
محرر افزود:اگر می خواهیم چای ایرانی به جایگاه واقعی خودش برسد باید بر روی کیفیت چای داخلی سرمایه گذاری کنیم.
وی خاطرنشان کرد:سازمان چای کشور در خصوص بهزراعی وجوان سازی باغات چای برنامه دارد واز سال آینده آنها را اجرایی خواهدکرد ولذا از کشاورزان انتظار داریم دربرداشت برگ سبز چای دقت لازم را داشته باشند .

مدیرعامل شرکت چای نوبر هم گفت:این شرکت در سالهای اخیر بر روی بسته بندی وبازرگانی چای سرمایه گذاری کرده است  وباتولید چای با کیفیت بالای چای در این شرکت در زمینه فروش چای تولیدی خود نیز موفق بوده است.

قاسم رضائیان افزود: سازمان چای باید زمینه رقابت را در بین کارخانجات چایسازی فراهم کند.