330 میلیارد ریال برای اجرای عملیات بهزراعی باغ های چای اختصاص یافت

۳ , بهمن , ۱۳۹۱

معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور از اختصاص 330میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بهزراعی برای باغ های چای در سالجاری خبر داد.مهندس ˈگودرز خردادپورˈاظهار کرد: این میزان تسهیلات از طریق وزارت جهاد کشاورزی و نیز بانک کشاورزی تامین و پرداخت می شود.

وی افزود: هم اکنون برای انجام عملیات بهزراعی برای هر هکتار باغ چای در زمینه هرس کف بر 40میلیون ریال، کمر بر 18میلیون و 750هزار ریال و برای تغذیه و نگهداری شش میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

خردادپور از کشاورزان چایکار خواست با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده و ورود بخش خصوصی در این زمینه، وارد عرصه باغ شده و اطمینان داشته باشند که افق روشنی برای آینده صنعت چای وجود دارد.

وی بیان کرد: چایکاران متقاضی این تسهیلات می توانند به ادارات چای مراجعه و در صورت واجد شرایط بودن، به بانک کشاورزی معرفی خواهند شد.

معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور با بیان اینکه امسال 110هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد، ارزش اقتصادی این میزان چای را 510 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی افزود: دولت در این زمینه قدر سهم خود را پرداخت کرده و مابقی که 225میلیارد ریال است، بر اساس تفاهمنامه با شرکت صدرا حداکثر تا 22بهمن پرداخت می شود.

وی یادآور شد: از مجموع 110هزار تن برگ سبز چای خریداری شده از سوی 150 کارخانه چایسازی فعال، 25 هزار تن آن به چای خشک تبدیل شده است.

معاون بهبود تولیدات چای کشور همچنین با بیان اینکه امسال سهم کود کشاورزان استان گیلان 554تن است، یادآور شد: تاکنون 231تن آن از سوی 38عامل بین کشاورزان توزیع شده است.

وی سهم شهرستان رودسر را از این میزان 40تن ذکر و اضافه کرد: تاکنون 24تن کود شیمیایی از سوی 9 عامل بین کشاورزان توزیع شده است.

استان های گیلان و مازندران 34 هزار هکتار باغ چای دارند که به ترتیب 85 و 15 درصد سهم تولید چای کشور را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش ایرنا، معاون بهبود تولیدات چای کشور روز سه شنبه به منظور بررسی مسائل و مشکلات چایکاران رودسر در شرق مرکز گیلان در قالب دیدار مردمی به این شهرستان عزیمت کرده است.

هیچ نظری برای “ 330 میلیارد ریال برای اجرای عملیات بهزراعی باغ های چای اختصاص یافت ” ارسال نشده است.

نظر بدهید