بازدیدمشاور عالی وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی جهادکشاورزی از شرکت چای لیل

۲۰ , اردیبهشت , ۱۳۸۹

مهندس هوشنگ گلابکش مشاور عالی وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی جهادکشاورزی به اتفاق علی محرر سرپرست سازمان چای کشور،مهندس لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس  وفرماندار لنگرود ازشرکت چایسازی لیل واقع در شهرستان لنگرود بازدید کردند.

رئیس سازمان چای کشور در این بازدید گفت: باتوجه به تاکیدات دولتمردان وحتی شخص ریاست محترم جمهوری ووزیر جهادکشاورزی مبنی برکیفی سازی چای درسالجاری باتوجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بنام همت مضاعف وکار مضاعف باید کاری کنیم امسال سال کیفی سازی چای باشد واز چایکاران انتظار داریم برگ سبز چای مرغوب برداشت نمایند وکارخانه داران نهایت همت خود را در تولید چای کیفی داشته باشند تا ما بتوانیم امسال در دولت از صنعت چای کشور دفاع کنیم  وامسال شاهد شکوفایی صنعت چای کشور باشیم.

علی محرر افزود: در سال قبل در چنین روزی فقط 40 کارخانه فعال بود و468 تن برگ سبز چای خریداری شده بود ولی امروز 150 کارخانه با سازمان چای قرار داد بسته اند و90 کارخانه مشغول خرید برگ سبز از کشاورزان هستند وتا به امروز 1 هزار و500 تن برگ سبز درجه یک ودو  خریداری شده است   که 97 درصد برگ خریداری شده در جه یک است  وفقط 3 درصد در جه دو است .

وی خاطرنشان کرد:این اطمینان وقول را به چایکاران می دهیم  اگر به همین روال برداشت کنندما درجه یک ازآنها خریداری می کنیم. وسیاست ما این است با چراغ خاموش حرکت کنیم وزیاد هم دنبال تبلیغات نیستیم  وفقط آرزوی ما این است  که صنعت چای کشور به جایگاه واقعی خودش برسد وهم کشاورز وهم کارخانه دار وهم بازرگان  وهم مصرف کننده راضی باشند وشاید در سالهای گذشته تمام  مدیران ارشد استان ودستگاههای انتظامی وامنیتی تمام وقت خود را صرف بازگشایی یک کارخانه می گرفتند جلسات کارگروه وکمیته چای تشکیل می دادند اما امسال بدون هرگونه دغدغه  ومشکل خاصی کارخانجات بازگشایی شد  واز خداوند می خواهیم ما در ادامه این کار هم یاری نماید