بازدیدمشاور عالی وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی جهادکشاورزی از کارخانه چایسازی معین رودسر

۲۰ , اردیبهشت , ۱۳۸۹

مهندس هوشنگ گلابکش مشاور عالی وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی جهادکشاورزی به اتفاق علی محرر سرپرست سازمان چای کشور،اسدا…عباسی نماینده مردم رودسرواملش در مجلس  وفرماندار رودسر ازکارخانه چایسازی معین واقع در شهرستان رودسر بازدید کردند.

سرپرست سازمان چای کشور در این بازدید گفت: ازاقدامات جدی سازمان چای کشور در همیمن مدت کوتاه فعال نمودن بخش بازرگانی چای بود بطوری که هم اکنون از طریق بخش خصوصی شرکت چای ایرانیان وارد میدان شده است واعلام آمادگی برای خرید کل چای امسال کارخانجات کرده است ودر حال قرارداد با کارخانجات چایسازی است وحتی شروع به پرداخت علی الحساب بابت خرید چای خشک به تعدادی از کارخانجات کرده است  واین شرکت علاوه برخرید چای خشک امسال  آمادگی خود را برای خرید چای های سنواتی موجود در کارخانجات ،انبارهای سازمان چای وحتی در اختیار سازمان تعاون روستایی کرده است.وسازمان چای هم بعنوان ناظر ووظایفی که دولت بردوش آن نهاده است مبنی بر تنظیم بازار وصادارات وواردات چای  از بخش خصوص کاملا حمایت می کند.

علی محرر افزود: سازمان چای کشور سیاستش رقابتی کردن خرید برگ سبز چای  از سوی کارخانجات است  وقتی ما زمینه فروش چای خشک را فراهم کنیم  وبازرگانی چای را فعال کنیم  وجلوی واردات چای را بگیریم  وکاری کنیم تمام چای های تولیدی بجای انباری شدن  دربازار بفروش برسد آنگاه همه کارخانجات  اقدام به بازگشایی کارخانجات خود خواهند کرد  وآن وقت است مثل سابق کارخانه داران باید به دنبال کشاورز بیاید  وحتی مساعده  ویکسری امکانات بدهد تا برای آنها چای ببرند  چون کارخانه بدون کشاورز چایکار معنی ندارد.
وی خاطر نشان کرد:  تاکنون 5200 نفر از چایکاران از طریق بانکها مبلغ 2 میلیاردو 555 میلیون ریال تسهیلات بهزراعی دریافت کرده اند ومحدودیتی در این خصوص نداریم باز هم درصورت مراجعه چایکاران به ادارات چای شهرستان نسبت به معرفی آنها اقدام خواهدشد.
نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش  هم مشکل بخش چای را واردات گسترده آن دانست و مافیای واردات چای را علت عدم توازن بازار عرضه و تقاضای محصولات داخلی کشور عنوان کرد.
اسدالله عباسی افزود: احیای سازمان چای اگرچه اقدام خوبی برای رفع نگرانی چایکاران به حساب می آید اما رونق این بخش به حمایت گسترده تر نیازمند است که باید با عزم جدی در بدنه دولت همراه شود.


وی خاطرنشان کرد: مشکل عمده این بخش نه از ناحیه انحلال سازمان چای، بلکه به دلیل ورود مافیای واردات چای و در نتیجه از بین رفتن توازن بازار عرضه و تقاضای محصولات داخلی بود.