افتتاح اولین شرکت توسعه مکانیزاسیون چای در ایران – فومن

۴ , آبان , ۱۳۹۸

با همکاری مشترک  سازمان چای و صندوق چای کشور اولین شرکت مکانیزاسیون چای با کسب مجوزهای قانونی تحت عنوان «شرکت پیشگامان توسعه مکانیزاسیون گیل یار»و مشارکت گروهی از جوانان آشنا در حوزه تو لید و فرآوری چای در تاریخ 1398/08/01   با حضور آقایان مهندس جهانساز رئیس سازمان چای، مهندس طاهرزاده مدیرعامل صندوق چای،  مهندس میرحسینی مقدم مشاور فنی صندوق چای ، معاون فنی سازمان چای، رئیس اداره چای  شهرستان فومن و مهندس علی نقی پور رئیس ایستگاه تحقیقات فشالم  به همراهی تعدادی از چایکاران پیشرو منطقه در روستای سسطلان فومن افتتاح گردید. از اهداف این شرکت انجام عملیات بهزراعی (انواع هرس، تغذیه، آبیاری و …) ، اجاره، احیاء و بازسازی باغ های چای رها شده و نگهداری باغ های مذبور بر اساس اصول فنی در چارچوب قوانین تعریف شده می باشد.

هیچ نظری برای “ افتتاح اولین شرکت توسعه مکانیزاسیون چای در ایران – فومن ” ارسال نشده است.

نظر بدهید