اطلاعیه/30مهرآخرین مهلت خریدتضمینی برگ سبزچای از چایکاران استانهای گیلان ومازندران

۲۹ , مهر , ۱۳۹۸

روابط عمومی سازمان چای کشور دراطلاعیه ای پایان مهلت خریدتضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران را روزسه شنبه30مهر98 اعلام کرد.
دراین اطلاعیه تاکیدشده است خریدتضمینی برگ سبز چای ازسوی کارخانجات چایسازی استانهای گیلان ومازندران فقط تا تاریخ یادشده انجام می پذیرد وازاین رو چایکاران فقط تاپایان روز سه شنیه 30مهر98 فرصت برداشت برگ سبز چای ازباغات خود وتحویل به کارخانجات چایسازی را دارند.

هیچ نظری برای “ اطلاعیه/30مهرآخرین مهلت خریدتضمینی برگ سبزچای از چایکاران استانهای گیلان ومازندران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید