فرارسیدن روز نیایش، روز بزرگ عرفه و عید سعید قربان خجسته باد

۲۰ , مرداد , ۱۳۹۸

عرفه، روز بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. عرفه، روزی است که ناامیدی از درگاه خدا رخت برمی بندد. روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجودخویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می‌شوند، خجسته باد.

بر پیکر عالم وجود جان آمد*** صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن*** یک عید بزرگ به نام قربان آمد

فرارسیدن عید سعید قربان بر عموم مسلمین جهان مباک باد.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ فرارسیدن روز نیایش، روز بزرگ عرفه و عید سعید قربان خجسته باد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید