اینفوگراف واردات چای ایران در سال 1397

۹ , اردیبهشت , ۱۳۹۸

مجموع واردات چای ایران در سال ۱۳۹۷، به لحاظ وزنی معادل ۶۲۲۸۹۷۰۱ کیلوگرم (حدود ۶۲,۲۸۹ تُن) است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که معادل ۵۸۱۴۶۳۸۳ کیلوگرم (حدود ۵۸۱۴۶ تُن) حدود ۷/۱ درصد رشد کرده است.

مجموع واردات چای در سال ۱۳۹۷ به لحاظ ارزش دلاری نیز معادل ۲۹۲۳۵۷۳۹۷ دلار (حدود ۲۹۲/۳ میلیون دلار) است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که معادل ۲۸۲۶۹۰۵۱۰ دلار (حدود ۲۸۲/۲میلیون دلار) حدود ۳/۴ درصد افزایش یافته است.

واردات چای در اسفندماه ۱۳۹۷ با مقدار ۸۳۸۱۵۵۱ کیلوگرم نسبت به واردات اسفندماه سال ۱۳۹۶ با مقدار ۶۰۷۵۸۷۰ کیلوگرم حدود ۳۷/۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین ارزش واردات اسفندماه ۱۳۹۷ با مقدار ۴۰۸۴۱۸۷۷ دلار نسبت به واردات اسفندماه سال ۱۳۹۶ با مقدار ۲۹۱۰۱۹۴۹ دلار حدود ۴۰/۳ درصد افزایش یافته است.

متوسط ارزش دلاری به ازای یک کیلوگرم چای وارداتی (تعرفه­‌های مصوب) در سال ۱۳۹۷ حدود ۴/۶۹ دلار است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که حدود ۴/۸۶ دلار بود، تقریباً ۳/۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

میزان واردات چای حدود ۲/.درصد از کل واردات وزنی کشور و ۶۸/. درصد از کل ارزش واردات را در بر می‌­گیرد.

تهیه: مهران مهدی زاده

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ اینفوگراف واردات چای ایران در سال 1397 ” ارسال نشده است.

نظر بدهید