استقبال باشکوه چایکاران روستای دانگایه لاهیجان ازقائم مقام وزیرجهادکشاورزی

۱۵ , تیر , ۱۳۹۳

قائم مقام وزیرجهادکشاورزی که بهمراه رئیس سازمان چای کشوربه روستای دانگایه لاهیجان سفرکرده بودمورد استقبال باشکوه کشاورزان چایکارقرارگرفت.
مهندس آقایی قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در جمع کشاورزان چایکارروستای دانگایه گفت:خدارا شاکریم که امسال نسبت به سالهای قبل وضعیت بسیارخوبی داریم اما راضی نیستیم.
وی افزود:من اقرارمی کنم هنوز خیلی کارداریم شما محبت داریدونسبت به ما احساس لطف می کنیدومعتقدم هرکس با احساس وعزت مردم بازی کند خودش ذلیل می شودمردم ما اینقدر نجیب وبزرگند که مسئولان در درجه اول می بایست مردم را باور کنند واحترام بگذارند و عزت وبزرگواری مردم را بزرگواری خودشان بدانندهرکس خلاف این عمل کند قطعا دچار مشکل می شود.
وی گفت:اگرمردم احترام ببینند بامسایل مشکلات کوتاه می آیند وهمراهی و همکاری می کنند.
آقایی اظهارداشت:خداراشا کریم که هم دولت وهم مجلس دست به دست هم دادند ویک همت بزرگی را شروع کردند وخصوصا با همت نمایندگان مناطق چایخیز درمجلس به یک تصمیم مشترک رسیدیم واین تصمیم دولت راکمک کرد.
وی افزود:وزیرجهادکشاورزی سنگ تمام گذاشتند آقا نوبخت افتخارمردم گیلان دردولت با تعصب خاصی که داشتند همراهی کردند ودربودجه سال 1393 ردیف گذاشته شد پیشنهاد دولت 100میلیارد تومان برای چای بود اما آمد توی مجلس به 160 میلیاردتومان افزایش یافت .
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی خاطر نشان کرد:امروز که خدمت شما هستیم 55 میلیاردتومان بابت خرید تضمینی برگ سبز چای بین کشاورزان چایکارگیلان ومازندران  توزیع شده است خدارا شاکریم اما راضی نیستیم باید مثل گندم ظرف سه تا چهارروز نهایتا 15 روز برگ سبز چای را که گرفتیم پولش پرداخت شودتا روزی که نرسید یم برگ سبز چای را ازکشاورزان خریدیم وظرف دوتاسه روز  بهایش را پردا خت کنیم نبایدراضی باشیم درحداقل زمان ممکن نبایدبیش از 10 روز طول بکشد وقتی پول بموقع  دادیم به مرم آن  وقت یک نفس راحت می توانیم بکشیم ما نسبت به سال قبل خوب شدیم.
وی ادامه  داد:تدبیرمقم معظم رهبری ،دولت ومجلس دست به دست هم دادند علی رغم برخی تحریم های ظالمانه سال خوبی  داشیم  کمی وکاستی های وجوددارد امیدواریم که در آینده وضعیت کشاورزان بهتر از گذشته گردد.
گفتنی است :اهالی روستای دانگایه لاهیجان  درخواست ایجاد شعبه خرید برگ سبز یا احداث یک واحد چایسازی را داشتندکه  قائم مقام وزیر دستور پیگیری وبررسی را صادر کردند.
برپایه این گزارش قائم وزیرجهادکشاورزی ،رئیس ومعاونان سازمان چای کشور افطار راد ر جمع مردم  وکشاورزان چایکارروستای دانگایه لاهیجان صرف کردند.
دانگایه4
7

دانگایه3
 0[1]

دانگایه

هیچ نظری برای “ استقبال باشکوه چایکاران روستای دانگایه لاهیجان ازقائم مقام وزیرجهادکشاورزی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید