رئیس سازمان چای کشور بهمراه امام جمعه لاهیجان از کارخانجات چایسازی بازدیدکردند

۳۱ , اردیبهشت , ۱۳۹۳

رئیس سازمان چای کشور بهمراه امام  جمعه شهرستان لاهیجان از کارخانجات چایسازی بازدیدکردند.

رئیس سازمان چای کشور در هنگام بازدید گفت:تا کنون مقدار 36953 تن برگ سبز درجه یک ودو بصورت تضمینی به ارزش 589 میلیاردو169 میلیون ریال  از کشاورزان چایکار استانهای شمالی خریداری گردیده است.
محرر افزود:از این میزان برگ سبز خریداری شده مقدار27455 تن درجه یک معادل 74درصد و9499 تن درجه دو معادل 26درصد می باشدکه نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان چای کشور اظهارداشت:از این میزان برگ سبز خریداری شده مقدار8315تن چای خشک تولیدشده است.
محرر ادامه داد:امسال کارخانجات بابت خرید هر کیلو برگ سبز درجه یک ودو ۳۳ درصد سهم کارخانه و۶۷ درصد نیز بعنوان سهم دولت از سوی سازمان چای به کشاورزان چایکار پرداخت می گردد.

رئیس سازمان چای کشور خاطر نشان کرد:آن دسته از کارخانجاتی که قدرالسهم ۳۳ درصد خودرا بصورت روزانه به حساب سازمان پرداخت می کنند سازمان چای نیز بهای برگ سبز خریداری شده این کارخانجات را به حساب عابر بانک کشاورزان چایکار پرداخت می نماید.

وی با بیان اینکه سازمان چای کشور به دنبال ارتقای کیفیت محصول چای است، اظهارداشت: مبلغ تضمینی برگ سبز چای درجه یک یک ‌هزار و ۸۰۰ تومان است و امسال مبلغ مذکور ۵۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

محرر، مبلغ خرید برگ سبز چای درجه دو را یک ‌هزار تومان اعلام کرد و با اشاره به اینکه مبلغ خرید چای درجه دو نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است،

گفتنی است:در استانهای گیلان ومازندران مجموعا ۶۰ هزارخانوار کشاورز چایکار،۳۲ هزارهکتارباغات چای و۱۸۲ واحد چایسازی در زمینه تولید چای سیاه وسبز فعالیت دارند.
ی5
ی4
ی3
ی2

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشور بهمراه امام جمعه لاهیجان از کارخانجات چایسازی بازدیدکردند ” ارسال نشده است.

نظر بدهید