بازدید قائم مقام وزیرجهادکشاورزی ازباغات چای وکارخانجات چایسازی شهرستانهای لاهیجان ولنگرود

۱۴ , اردیبهشت , ۱۳۹۳

مهندس خلیل آقایی قائم مقام وزیرجهادکشاورزی به همراه رئیس سازمان چای کشور ازباغات چای وهمچنین کارخانجات چایسازی ندا ،شرکت بسته بندی کارمین ،شرکت رفاه لاهیجان وهمچنین  شرکت نوشینه لنگرودبازدیدکرد.

قائم مقام  وزیرجهاد کشاورزی دراین بازدیدازباغات چای وهمچنین دیداربا کشاورزان چایکار  گفت :  در بحث خرید تضمینی برگ سبز چای پرداخت به روز پول به کشاورزان از جمله نکات مهمی به شمار می رود که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم بگونه ای که پیش از آنکه عرق کشاورز خشک شود پول خود را تحویل بگیرد .

خلیل آقایی اظهار داشت : باید با کمک و همراهی کشاورزان بحث بهزراعی باغات چای توجه ویژه گردد  بگونه ای که کشاورزان احساس نمایند که دولت از آنان پشتیبانی می کند .
وی خاطرنشان کرد:مدیران کارخانجات چایسازی نیز باید چای با کیفیت وقابل رقابت با چای خارجی تولید کنند تا ذائقه مردم به سمت مصرف چای داخلی تغییرکند.
ک لاهیجان4
ک لاهیجان3
ک لاهیجان 2
ک لاهیجان
شعبانی

یاورزاده1شعبانی1
رفاه1شعبانی2
رفاه

هیچ نظری برای “ بازدید قائم مقام وزیرجهادکشاورزی ازباغات چای وکارخانجات چایسازی شهرستانهای لاهیجان ولنگرود ” ارسال نشده است.

نظر بدهید