بازدید رییس سازمان چای کشور ازباغ چای احیاشده شرکت چای رفاه

۱۸ , تیر , ۱۳۹۸

رییس سازمان چای کشورازباغات چای احیاءشده شرکت چای رفاه در منطقه سوستان پشته لاهیجان بازدیدکرد.
مهندس حبیب جهانساز ضمن استقبال از احیای باغات چای رها شده وبایراز پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از طریق صندوق توسعه حمایت از صنعت چای کشور خبرداد.
وی افزود:در سالهای اخیر بیش از پنج هزار هکتار از باغات چای به چرخه تولید برگشته است .
یوسف فلاح ابراهیمی مدیرعامل شرکت هلدینگ چای رفاه در این بازدید گفت:ازسیاست های این شرکت احیای باغات چای رها شده است وهم اکنون چندین هکتار باغ چای در منطقه سوستان پشته احیا وبه چرخه تولید در آمده است.
وی افزود:این شرکت آمادگی دارد تا باغات چایی که بصورت رهاشده درآمده را طی یک قرارداد ده ساله با صاحبان باغات احیا نموده وآنها را به چرخه تولید در آورد.
در این بازدیدمهندس امیری معاون بهبود تولیدات چای،مهندس صفری رییس اداره حراست،مهندس مشتاق مسول امور استانها ومجلس،مهندس شیدیان رییس اداره چای لاهیجان ،مهندس میرحسینی مقدم مشاور فنی صندوق حمایت از صنعت چای وی را همراهی می کردند.

هیچ نظری برای “ بازدید رییس سازمان چای کشور ازباغ چای احیاشده شرکت چای رفاه ” ارسال نشده است.

نظر بدهید